Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 46 beoordelingen bij Google

Zakelijk Engels verbeteren? Woordenlijst voor de internationale manager

Zakelijk Engels verbeteren? Woordenlijst voor de internationale manager

Tags: , , ,

Zakelijk-Engels-verbeteren-woordenlijst-voor-de-internationale-manager-SR training-Zakelijk-Engels

Zakelijk Engels verbeteren?
Engelse woordenlijst voor de internationale manager

Als manager in een internationaal bedrijf zal je regelmatig gesprekken voeren. Vaak zijn die dan in het Engels. We gaan jouw Zakelijk Engels verbeteren en woordenschat vergroten met dit artikel.

Je zit in een overleg, vergadering, selectiegesprek of je geeft een Engelse presentatie. Is jouw woordenschat van zakelijk Engels dan wel toereikend? Als je jouw zakelijk Engels wilt verbeteren dan zal deze Engelse woordenlijst je daarbij helpen.

Met de woordenlijst verbeter je in gesprekken (of brieven en e-mails) jouw zakelijk  Engels. 
We hebben eerst een aantal Engelse woorden die regelmatig zult kunnen gebruiken.

Daarna een opsomming van Engelse woorden voor managers met een Nederlandse vertaling.

De juiste vragen stellen in het Engels, opmerkingen plaatsen en reageren in een zakelijk gesprek.

Jouw Engels verbeteren met deze woorden

 

 • Organise
  To arrange something in an orderly way.  Organise a (staff) meeting, an event, sales pitch, presentation, plan, proposal etc.
 • Competitor
  A person or business that provides the same service as your company in the same market. This is your competition, they will try to perform better than you.
 • Invoice
  An invoice is a bill, showing the number of goods sold. It can also be for a service provided.
 • Consensus
  This refers to an opinion / plan / or proposition that’s been agreed on by everyone.
 • After-sales service
  This is a  service after an article is bought or a service that is provided.
 • Trademark
  This is the officially registered name or logo used to represent a product or a company.
 • Clause
  A  clause refers to a statement or term in a contract or a written agreement. A clause is often  to ensure all parties understand what is expected of the other.
 • Strategy
  Strategy in business refers to the mission and vision of a company that’s been carefully put together to achieve a certain goal.
 • Market research
  This phrase refers to the research that is done to collect information about what customers need or prefer in a certain product or service.
 • Expand
  This means a growth in products or a service. This can be done by adding extra products or services in the business.
 • Estimate
  The word estimate refers to a perception of the value. This can be the capacity or cost of something based on a rough calculation.
 • Branch
  This refers to the local office or shop of a business. A business can have different branches in a particular area.
 • Authorization
  This means  to give someone the authority for legal or official approval to do or sign something.
 • Headquarters
  This is the main- or head office where a company has his main base and operates from.

 

Lees ook:

Zo kun je een goed gesprek in het Engels voeren als je internationaal zaken doet.

 

BONUS-BONUS-BONUS-BONUS

Op deze website vind je veel zakelijke woorden op diverse vakgebieden
Bijvoorbeeld: banking, contracts, law, marketing, employment etc.

 

Zakelijk Engelse woorden die iedere manager moet kennen

 

  NEDERLANDS ENGLISH
A aanvraag request / application for
  aanvraagformulier request slip /  application form
  aanvragen request / apply for
  aanvullende verzekering additional insurance
  adreswijziging change of address
  adviescommissie advisory committee
  afdeling department
  afdelingshoofd head of department / manager
  arbeidsmarkt labour market
  arbeidsomstandigheden working conditions
  arbeidsongeschiktheid unable to work / unsuitable for work
  arbeidsovereenkomst employment contract
  arbeidstijdverkorting reduction in working hours
  arbeidsverzuim absenteeism
  arbeidsvoorwaarden terms of employment
  arbo en bedrijfsgezondheid occupational health and safety
  Arbo-dienst Occupational Health Service
B bedrijfsleven en overheden local and industrial authorities
  bedrijfsleven corporate life
  bedrijfsplan operational plan
  bedrijfstak industrial sector
  bedrijfsvoering operational management
  bekwaamheid competence, ability, skill
  bekwaamheiden competences, abilities, skills
  belastingdienst tax department
  belastingvrije vergoeding tax-free allowance
  beloning remuneration; incentive
  beloningssysteem salary scheme, bonus payments system
  beoordelingsgesprek assessment interview /  performance appraisal
  beoordelingsschaal assessment scale
  beoordelingsstelsel assessment system
  bevallingsverlof maternity leave
  bevoegdheid qualification / authorization
  BSN nummer tax and social security number
  buitengewoon verlof special leave
  burgerlijke staat marital status
C calamiteitenverlof emergency leave
  CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Collective Labour Agreement

 

 

Eerder schreven we over Engelsbedrijfskundige termen
(bedrijfsvormen en functietitels)

 

D dienstverband Appointment; employment
  directeur bedrijfsvoering Managing Director
  directie management team
F fiscaal belastbaar inkomen taxable income
  fiscale bijtelling additional tax
  flexibele werkduur flexible work hours
  functie position, job
  functiebeschrijving job description
  functie-eis job requirement
  functieniveau job level
  functieprofiel job profile
  functieschaal job scale
  functietitel job title
  functietype job type
J jaargesprek annual performance appraisal
  jaarplan annual plan
  jaarverslag annual report
K kader framework
M maandsalaris monthly salary
  medewerkers staff
  medezeggenschap participation
  meerjarenplan long-term plan
N nabestaandenpensioen surviving dependants pension
  notulen minutes
O onbetaald verlof unpaid leave
  ontheffing exemption
  ontslaan (formal): dismiss /  terminate employment
  ontslag dismissal  /  termination of employment
  ontslaguitkeringen redundancy payments
  opzegtermijn period of notice
  overwerk overtime
  overwerktoelage overtime allowance
P P&O-adviseur human resources advisor
  pensioenpremies pension contributions
  periodiek incremental salary increase
  periodieke salarisverhoging incremental progression
  Personeel en Organisatie (P&O) Human Resources Management
  personeel personnel / staff
  personeelsafdeling human resources department
  personeelsbeleid human resources management
  personeelsbeoordeling assessment interview
  personeelswerving staff recruitment
  Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Personal Development Plan
  persoonlijke gegevens personal details
  prestatienorm performance standard
  proeftijd probation period
R raad van advies board of trustees
  raad van toezicht supervisory board

HR vakjargon: 67 woorden voor de internationale HR manager

S sabbatsverlof sabbatical leave
  salaris salary
  salarisinschaling salary scaling
  salarisoverzicht payslip
  salarisschaal salary scale
  sociale verzekeringen social insurance
  sociale ziektekostenverzekeraar social health insurance company
  sollicitant applicant
  sollicitatie application
  sollicitatiebrief letter of application
  sollicitatiegesprek job interview
  solliciteren apply for a job
T tegemoetkoming allowance
  tijdelijke aanstelling temporary appointment / position

 

Jouw Engels verbeteren: 101 tips met vele links naar sites

 

U uurrooster timetable
  uurtarief hourly rate
V vaardigheden skills
  vacature vacancy
  vakantie verlof annual leave, holiday leave
  vakantietoeslag holiday bonus
  vakbond trade union
  vakbondsafvaardiging union delegation
  vaste aanstelling / benoeming permanent appointment / position
W werkdruk workload
  werkervaring professional experience
  werkgever employer
  werkgeversbijdrage employer’s contribution
  Werkloosheidswet (WW) Unemployment Act (WW)
  werknemer employee
  werkplek workplace
  wervingsbeleid recruitment policy
  Wet Arbeid en Zorg Work and Care Act
  Wet bescherming persoonsgegevens Personal Data Protection Act
  Wet Kinderopvang Childcare Act
  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO/ WIA Disability Act
Z ziektekosten medical expenses
  ziektekostenverzekering health insurance
  ziekteverlof sick leave
  ziekteverzuim unexplained absence
  zorgverlof personal leave
  Zorgverzekeringswet Health Insurance Act
  zwangerschapsverlof maternity leave

 

Met deze Engelse woordenlijst ga jij je zakelijk Engels verbeteren.

Deel dit artikel hieronder of geef je reactie. Bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.