Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat
Zakelijk Engels verbeteren? Woordenlijst voor de internationale manager
Direct bellen!

Zakelijk Engels verbeteren? Woordenlijst voor de internationale manager

Tags: , , ,

Zakelijk-Engels-verbeteren-woordenlijst-voor-de-internationale-manager-SR training-Zakelijk-Engels

 

Zakelijk Engels verbeteren?
Engelse woordenlijst voor de internationale manager

 

Als manager in een internationaal bedrijf zal je regelmatig gesprekken voeren. Vaak zijn die dan in het Engels. We gaan je helpen jouw woordenschat te vergroten met dit artikel.

Is jouw woordenschat van zakelijk Engels dan wel toereikend? Als je jouw zakelijk Engels wilt verbeteren dan zal deze Engelse woordenlijst je daarbij helpen.

Met de woordenlijst verbeter je in gesprekken (of brieven en e-mails) jouw zakelijk  Engels.
We hebben eerst een aantal Engelse woorden die regelmatig zult kunnen gebruiken.

Daarna een opsomming van Engelse woorden voor managers met een Nederlandse vertaling.

 

Jouw Engels verbeteren met deze woorden

 

 • Organise
  To arrange something in an orderly way.  Organise a (staff) meeting, an event, sales pitch, presentation, plan, proposal etc.
 • Competitor
  A person or business that provides the same service as your company in the same market. This is your competition, they will try to perform better than you.
 • Invoice
  An invoice is a bill, showing the number of goods sold. It can also be for a service provided.
 • Consensus
  This refers to an opinion / plan / or proposition that’s been agreed on by everyone.
 • After-sales service
  This is a  service after an article is bought or a service that is provided.
 • Trademark
  This is the officially registered name or logo used to represent a product or a company.
 • Clause
  A  clause refers to a statement or term in a contract or a written agreement. A clause is often  to ensure all parties understand what is expected of the other.
 • Strategy
  Strategy in business refers to the mission and vision of a company that’s been carefully put together to achieve a certain goal.
 • Market research
  This phrase refers to the research that is done to collect information about what customers need or prefer in a certain product or service.
 • Expand
  This means a growth in products or a service. This can be done by adding extra products or services in the business.
 • Estimate
  The word estimate refers to a perception of the value. This can be the capacity or cost of something based on a rough calculation.
 • Branch
  This refers to the local office or shop of a business. A business can have different branches in a particular area.
 • Authorization
  This means  to give someone the authority for legal or official approval to do or sign something.
 • Headquarters
  This is the main- or head office where a company has his main base and operates from.

 

Lees ook:

Zo kun je een goed gesprek in het Engels voeren als je internationaal zaken doet.

 

BONUS-BONUS-BONUS-BONUS

Op deze website vind je veel zakelijke woorden op diverse vakgebieden
Bijvoorbeeld: banking, contracts, law, marketing, employment etc.

 

 

Zakelijk Engelse woorden die iedere manager moet kennen

 

NEDERLANDS ENGLISH
A aanvraag request / application for
aanvraagformulier request slip /  application form
aanvragen request / apply for
aanvullende verzekering additional insurance
adreswijziging change of address
adviescommissie advisory committee
afdeling department
afdelingshoofd head of department / manager
arbeidsmarkt labour market
arbeidsomstandigheden working conditions
arbeidsongeschiktheid unable to work / unsuitable for work
arbeidsovereenkomst employment contract
arbeidstijdverkorting reduction in working hours
arbeidsverzuim absenteeism
arbeidsvoorwaarden terms of employment
arbo en bedrijfsgezondheid occupational health and safety
Arbo-dienst Occupational Health Service
B bedrijfsleven en overheden local and industrial authorities
bedrijfsleven corporate life
bedrijfsplan operational plan
bedrijfstak industrial sector
bedrijfsvoering operational management
bekwaamheid competence, ability, skill
bekwaamheiden competences, abilities, skills
belastingdienst tax department
belastingvrije vergoeding tax-free allowance
beloning remuneration; incentive
beloningssysteem salary scheme, bonus payments system
beoordelingsgesprek assessment interview /  performance appraisal
beoordelingsschaal assessment scale
beoordelingsstelsel assessment system
bevallingsverlof maternity leave
bevoegdheid qualification / authorization
BSN nummer tax and social security number
buitengewoon verlof special leave
burgerlijke staat marital status
C calamiteitenverlof emergency leave
CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst Collective Labour Agreement

 

Eerder schreven we over Engelsbedrijfskundige termen
(bedrijfsvormen en functietitels)

 

D dienstverband Appointment; employment
directeur bedrijfsvoering Managing Director
directie management team
F fiscaal belastbaar inkomen taxable income
fiscale bijtelling additional tax
flexibele werkduur flexible work hours
functie position, job
functiebeschrijving job description
functie-eis job requirement
functieniveau job level
functieprofiel job profile
functieschaal job scale
functietitel job title
functietype job type
J jaargesprek annual performance appraisal
jaarplan annual plan
jaarverslag annual report
K kader framework
M maandsalaris monthly salary
medewerkers staff
medezeggenschap participation
meerjarenplan long-term plan
N nabestaandenpensioen surviving dependants pension
notulen minutes
O onbetaald verlof unpaid leave
ontheffing exemption
ontslaan (formal): dismiss /  terminate employment
ontslag dismissal  /  termination of employment
ontslaguitkeringen redundancy payments
opzegtermijn period of notice
overwerk overtime
overwerktoelage overtime allowance
P P&O-adviseur human resources advisor
pensioenpremies pension contributions
periodiek incremental salary increase
periodieke salarisverhoging incremental progression
Personeel en Organisatie (P&O) Human Resources Management
personeel personnel / staff
personeelsafdeling human resources department
personeelsbeleid human resources management
personeelsbeoordeling assessment interview
personeelswerving staff recruitment
Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Personal Development Plan
persoonlijke gegevens personal details
prestatienorm performance standard
proeftijd probation period
R raad van advies board of trustees
raad van toezicht supervisory board

 

HR vakjargon: 67 woorden voor de internationale HR manager

 

S sabbatsverlof sabbatical leave
salaris salary
salarisinschaling salary scaling
salarisoverzicht payslip
salarisschaal salary scale
sociale verzekeringen social insurance
sociale ziektekostenverzekeraar social health insurance company
sollicitant applicant
sollicitatie application
sollicitatiebrief letter of application
sollicitatiegesprek job interview
solliciteren apply for a job
T tegemoetkoming allowance
tijdelijke aanstelling temporary appointment / position

 

Jouw Engels verbeteren: 101 tips met vele links naar sites

 

U uurrooster timetable
uurtarief hourly rate
V vaardigheden skills
vacature vacancy
vakantie verlof annual leave, holiday leave
vakantietoeslag holiday bonus
vakbond trade union
vakbondsafvaardiging union delegation
vaste aanstelling / benoeming permanent appointment / position
W werkdruk workload
werkervaring professional experience
werkgever employer
werkgeversbijdrage employer’s contribution
Werkloosheidswet (WW) Unemployment Act (WW)
werknemer employee
werkplek workplace
wervingsbeleid recruitment policy
Wet Arbeid en Zorg Work and Care Act
Wet bescherming persoonsgegevens Personal Data Protection Act
Wet Kinderopvang Childcare Act
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO/ WIA Disability Act
Z ziektekosten medical expenses
ziektekostenverzekering health insurance
ziekteverlof sick leave
ziekteverzuim unexplained absence
zorgverlof personal leave
Zorgverzekeringswet Health Insurance Act
zwangerschapsverlof maternity leave

 

 

Met deze Engelse woordenlijst ga jij je zakelijk Engels verbeteren.

 • Download ook gelijk ons GRATIS E-book: 150 zakelijke Engelse uitdrukkingen.
  Zo communiceer je nog professioneler.

 

 

 

Deel dit artikel hieronder of geef je reactie. Bedankt.

 

Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Sharing is caring. Thanks a lot!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.