Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 50 beoordelingen bij Google

12 Engelse taaltips – Fouten die native speakers ook maken

12 Engelse taaltips – Fouten die native speakers ook maken

Tags: , ,

We geven je in dit artikel Engelse taaltips voor gevorderden.
Deze Engelse taalfouten worden zelfs door native speakers gemaakt.

Engelse taaltips. In het Engels zijn er woorden die op het eerste gezicht hetzelfde betekenen.
De schrijfwijze is echter net iets anders en daarmee ook de betekenis. Bekijk de verschillen tussen de Engelse woorden.
Vaak gaat het om kleine verschillen en daarom worden deze Engelse woorden regelmatig verkeerd gebruikt.
Ja, Engels kan soms grappige woordspelingen opleveren.

We lopen ze een voor een door, laten je het verschil zien en wanneer je ze toepast.

Engelse taaltips nr. 1: ‘i.e.’ of  ‘e.g.’

Het zijn twee afkortingen die je in het Engels vaak tegenkomt. Ze geven allebei iets aan over wat vooraf gebeurd is.
Beide afkortingen komen uit het Latijn.

i.e. staat voor:
id est, wat betekent: ‘dat is’ of ‘dat wil zeggen’

e.g. staat voor:
exempli gratia, wat betekent: ‘als voorbeeld’ (bijvoorbeeld)

Voorbeeldzinnen i.e:

Only one city, i.e., London, has hosted the Summer Olympics three times.

Every genetics student learns the two basic methodologies in the field, i.e., forward genetics and reverse genetics.

Voorbeeldzinnen e.g:

The tournament has a variety of different sports (e.g., tennis, basketball, and soccer).

They sell many different brands in that shop e.g., HP, Acer, Dell, Asus and Lenovo.

TIP:
Na het gebruik vani.e. en e.g. volgt vaak een komma.e.g. is makkelijk te onthouden als je denkt aan: egg sample (voorbeeld)

Voor meer informatie kijk je hier.

Engelse taaltips nr. 2: ‘every day’ of  ‘everyday’

Wat maakt die kleine ruimte na uit zou je denken. Hoewel ze aan elkaar verwant zijn is er toch een verschil.

Every day betekent:
Iedere dag, elke dag

Everyday betekent:
Gewoonlijk, dagelijks, normaal gesproken

Voorbeelden every day:

He takes the bus to work every day.

I have a shower every day.

She talks to her mother on the phone, every day.

I play my piano every day.

Voorbeelden everyday:

These are my everyday jeans. I wear them when I work in the garden.

This is a great everyday bike. You don’t need to worry about it getting scratched.

Everyday things make me happy, like my cappuccino in the morning.

Not having a supermarket is part of everyday life in this village.

Tip:

Als je het niet zeker weet, kijk dan of je every day/everyday kunt vervangen door each day.
Als dat kan dan is het every day, twee woorden. (each day I have a shower)

Every day or Everyday

Engelse taaltips nr. 3: ‘everyone’ of  ‘every one’

Ook deze woorden lijken op elkaar maar de schrijfwijze is anders. Waarom? Ze betekenen net even iets anders.

Everyone: (onbepaald voornaamwoord)
Betekenis:  iedereen, iedere persoon. Het gaat hierbij om alle personen/deelnemers in 1 groep.
(de groep als 1 geheel dus)

Every one:
Is een combinatie van every (iedere of elke) en one (slechts 1).
Het gaat hierbij om alle individuele personen/deelnemers in een groep.

Voorbeelden everyone:

Everyone in our group tried to do his best.

Everyone was looking at her.

That evening everyone met in town for the party.

Everyone was right about Steward.

Voorbeelden every one:

Every one of you has contributed to our success.

You’ve ignored every one of the companies rules.

Every one of those ideas is potentially valuable.

Every one of those men fought for their lives.

Uitvoerige informatie over dit onderwerp.

Engelse taaltip nr 4: ‘accept’ of  ‘except’

Ken jij het verschil? Ook deze woorden lijken op elkaar maar ze betekenen net weer iets anders.

Accept:
Betekenis:  ‘aanvaarden / ’accepteren’. Makkelijk om te onthouden want in het Engelse woord zit ons Nederlandse woord ‘accepteren’.

Except:
Betekenis: ‘uitgezonderd’ / ‘behalve’. Ezelsbruggetje: in het woord zit een ‘x’. Je gebruikt dit symbool vaak als iets niet klopt.

Voorbeelden accept:

We accept different credit cards.

She needs to accept the idea that another job is the best option.

You need to accept responsibility for your actions.

He accepted the gift.

Voorbeelden except:

Except for John, we all went to the concert.

I like the different colours, except that blue one.

Listen, I can go to the party anytime except on Friday.

I love all sorts of food, except Mexican.

Bekijk ook deze video met meer uitleg.

Engelse taaltips nr. 5: ‘send’ of  ‘sent’

Het zijn beide werkwoorden die voor hetzelfde woorden gebruikt alleen in een verschillende grammaticale tijd.

Send:
‘Send’ wordt gebruikt als het hele werkwoord óf het wordt gebruikt in de tegenwoordige tijd, of in de (nabije) toekomst.

Sent:
Sent wordt gebruikt als het óf de onvoltooid verleden tijd is óf wanneer het wordt gebruikt als voltooid deelwoord. Vaak staat er in de zin een hulpwerkwoord (have of be). Het word dus gebruikt in de verleden tijd.

Voorbeelden send:

Please send the email now.

You should send your dog to a training class.

Send my best wishes to your sister.

I will send you all the information you need.

Voorbeelden sent:

I have already sent the money. (verleden tijd)

The order was sent to her the previous day.

What happened to the report I sent you?

I sent him the card as promised.

10 Writing Errors Even Native Speakers Make (Infographic)
Source: www.grammarcheck.net

Engelse taaltip nr. 6: ‘lie’ of  ‘lay’

Deze woorden zorgen voor veel verwarring omdat ‘lie’ en ‘lay’ twee verschillende dingen kunnen betekenen. In het Nederlands hebben we eigenlijk hetzelfde met ‘liggen’ en ‘leggen’.

Lie:
‘Lie’ is een werkwoord dat ‘liegen’ betekent.

Maar ‘lie’ is ook een werkwoord dat ‘liggen’ betekent.

Lay:
‘Lay’ is een werkwoord dat ‘leggen’ betekent.
Let op want ‘lay’ is ook de verleden tijd van ‘lie’. Zorg er dus voor dat je de juiste grammaticale tijd gebruikt.

Voorbeelden lie:

If you don’t feel well, you’d better lie down.

My dog always lies on this mat.

Peter lies about everything.

I love to lie in the garden and just read.

Voorbeelden lay:

He lay the papers on the desk.

I felt sick, so I lay down.

The security guard told him to lay the knife on the ground.

I lay on my sunbed and watched a plane fly overhead.

Nog wat tips: als je moet kiezen tussen de verschillende vormen van ‘lay’ of ‘lie’, kijk dan of er in de zin een lijdend voorwerp is waarnaar het verwijst. Is dat zo is, gebruik dan een vorm van ‘leugen’ / ‘liegen’. Nog een tip om te onthouden: ‘lay’  wordt meestal gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord.

Kijk ook hier met nog meer informatie.

Engelse taaltips nr. 7: ‘of’ of  ‘off’

Deze woorden zijn beiden voorzetsels. In de uitspraak hoor je ook geen enkel verschil.
(behalve als een native speaker het uitspreekt).Let op spreek het niet uit als het Nederlandse ‘of’.
Dat maakt het lastig.

Best wel moeilijk om in de uitspraak het verschil te horen? Bekijk dan deze video

Of:
Dit betekent:hetzelfde als ‘van’, ‘bestaande uit’.

Off:
Dit betekent: hetzelfde als ‘uit’.

Voorbeelden of:

A cup of coffee.

To the west of Amsterdam.

A part of the laptop is broken.

She has a heart of gold.

Voorbeelden off:

Turn it on or turn it off.

Please, take it off the table.

Will you tell her to stop showing off.

Can you turn off the tv?

Dit zijn nog meer voorbeelden met of and off.

Engelse taaltips nr. 8: ‘learn’ of  ‘teach’

In het Nederlands heeft het begrip ‘leren’ maar 1 betekenis. Jij leert een nieuwe taal of je gaat op een cursus en de trainer leert je hoe je bijvoorbeeld de Engelse grammatica toepast. In het Engels hebben we daar twee begrippen voor en dat zorgt soms voor verwarring.

Learn:
Dit betekent: iets leren via een cursus, uitleg krijgen van een trainer,aanleren van nieuwe vaardigheden.

Teach:
Dit betekent: het geven van instructies, lesgeven door een docent, onderwijs geven. Het wordt dus niet door jou maar door een trainer gedaan.

Voorbeelden learn:

John wants to learn how to speak English.

I would like to learn a new language.

She never learns her lessons.

He will learn one day that you have to make an effort to learn a new language.

Voorbeelden teach:

Can you teach me English grammar?

We’ll teach you to do it the right way.

I thought it a good opportunity to teach her the most important words.

That is very nice, you’ll have to teach me that magic trick too.

Wil je precies weten hoe je het toepast en gelijk testen of je het begrijpt kijk dan ook op deze site.

Engelse taaltip nr. 9: ‘lose’ of  ‘loose’

Ook deze lijken veel op elkaar en ook in uitspraak hoor je maar nauwelijks verschil. Toch hebben zijn er grote verschillen.

Lose:
‘Lose’ is een werkwoord en het betekent: verliezen.

Loose:
Maar ‘loose’ is een bijvoeglijk naamwoord en het betekent: los.

Voorbeelden lose:

I’m sure we’re going to lose the game.

Put your keys away to make sure you don’t lose them.

He will lose a lot of money with these bitcoins.

I want to lose a bit of weight after the holiday.

Voorbeelden loose:

If these shoes are too loose on your feet, they won’t be comfortable.

In summer a lot of people wear loose clothes.

The rules about the travel regulations are pretty loose.

His tooth was loose.

En een combinatie van beide woorden:

The clasp on my necklace is loose and I’m worried I’m going to lose it.

When you lose a lot of weight, your clothes become loose.

Engelse taaltip nr. 10: ‘all together’ of ‘alltogether’

Waar zit hier nu het verschil in? Er zijn wel degelijk verschillen hoewel je ze op dezelfde manier uitspreekt.

All together:
All together is een combinatie van twee Engelse woorden. De betekenis: allemaal samen (betekent ‘met elkaar’), in een groep.

Alltogether:
Altogether is een bijwoord met de betekenis: helemaal, volledig, totaal. Het kan ook gebruikt worden in de betekenis: alles bij elkaar (in de beschouwende vorm).

Voorbeelden all together:

Put your dirty clothes all together in one pile and I’ll wash them for you.

Good evening, welcome in our restaurant. Are you all together?

Mick Jagger called out to the audience, ‘All together now, repeat after me!’

The boys were happy when the trainer put them all together in the same team.

Voorbeelden alltogether:

We took an altogether new approach to the problem.

Altogether, I would say it was a very successful day.

We stopped going to the park altogether when it started raining.

There should be 50 parts in the box altogether.

Engelse taaltip nr. 11: ‘life of ‘’live’

Een letter verschil maar een compleet andere betekenis. Woorden die vaak worden gebruikt maar ook door elkaar gehaald.

Life:
‘Life’ is een zelfstandig naamwoord met de betekenis: ‘het leven’. Dat kan om een menselijk/ dierlijk leven gaan maar ook worden gebruikt als uitdrukking. Het meervoud van ‘life’ is ‘lives’ en dat lijkt dan weer erg op het woord hieronder.

Live:
Het woord ‘live’ is een typisch leenwoord uit het Engels. We gebruiken het alsof het een Nederlands woord betreft. Het is een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord met de betekenis:  ‘iets meemaken op dat ogenblik via een rechtstreekse verbinding’. De verbinding kan offline of online zijn.

Voorbeelden life:

My 50th birthday was one of the best days of my life.

Life in the USA is amazing.

I read a book about the life of King Arthur.

His words really inspired her life.

Voorbeelden live:

We saw the live coverage of the football match.

Is that a live wire? (staat er stroom op deze kabel)

Great to see what’s happening in this live stream.

A live concert is a lot nicer.

Pas op:
Verwar ‘live’ het niet met het werkwoord ‘live / living’  (I live in Rotterdam)

Het woord ‘life’ ( als zelfstandig naamwoord). Uitspraak: ‘laif’.

Het woord ‘life’ kan ook nog een ‘beschrijving van het leven/ het verhaal van ..’ betekenen.
‘The life of Steve Jobs’.

Engelse taaltips nr. 12: ‘exiting’  of  ‘exciting’

Slechts 1 letter verschil maar twee woorden met een compleet andere betekenis. Woorden die regelmatig worden gebruikt in de Engelse taal maar ook vaak door elkaar gehaald worden.

Exiting:
‘Exiting’ is de gerund (het werkwoord waarbij je ‘ing’ erachter zet, ‘exit’ + ‘ing’).
Betekenis: ‘verlaten’, ‘vetrekken van’, ‘uittreden’.

Exciting:
Exciting is de gerund van het woord ‘excite’.
Betekenis: ‘opgewonden’ ‘opwekken’, ‘stimuleren’.
Dit zijn dus werkwoorden maar het kan ook als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt.
Daarbij gaat het vaak om iets ‘uitdagends, ‘stimulerends’, ‘prikkelends’ of ‘spannend’.

Voorbeelden exiting:

Please start exiting this building in an orderly fashion.

On exiting the motorway, turn left and follow the road to the car park.

Leave the building by exiting via this hallway .

Watch out! When exiting the water, slippery surface.

Voorbeelden exciting:

It’s exciting to go on holiday to Spain.

A new and exciting job lay ahead of her.

These, to me, are the most exciting companies to do business with.

It was both relaxing and exciting.

Hopelijk hebben deze Engelse taaltips je geholpen om de vaak kleine verschillen te onderscheiden.
Zo weet je nu wat de juiste versie is wanneer je ze gaat gebruiken.

Wil je nog meer voorbeelden? Bekijk dan deze Engelse site.

Om het makkelijk voor je te maken hebben we ook een groot aantal Engelse woorden die moeilijk lijken maar waar vaak een veel eenvoudiger woord voor is.

Voorkom ook deze meest gemaakte fouten in het Engels
of lees wat je in ieder geval over Engelse grammatica moet weten.

En bekijk vooral deze vaak verwarde woorden in het Engels.
Want wanneer gebruik je nou than and then?  See, look, watch? Much and many?
We laten je vele voorbeelden zien.

Help ook anderen door het artikel hieronder te delen. Bedankt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.