Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 51 beoordelingen bij Google

Boekhouden in het Engels, 50 Engelse boekhoudtermen!

Boekhouden in het Engels, 50 Engelse boekhoudtermen!

Tags: , , ,

50-Engelse-boekhoudtermen
Engelse boekhoudtermen

Ben je boekhouder of accountant bij een internationaal bedrijf dan zijn er een aantal Engelse boekhoudtermen die je niet mag missen.

 

Engelse boekhoudtermen die je moet kennen

We hebben 50 Engelse boekhoudtermen voor je verzameld.
Boekhouden in het Engels is naast rekenwerk ook taalwerk. Lees verder!

Misschien komen ze je bekend voor de Engelse boekhoudtermen. Vaak wordt de Engelse benaming al gebruikt. Maar er zullen ongetwijfeld ook Engelse boekhoudtermen bijzitten die je nog niet kent.

Boekhouden in het Engels

Maar eerst, wat is eigenlijk het verschil tussen een ‘bookkeeper’ en een ‘accountant’?

 • Bookkeeping (or recordkeeping)
  Bookkeeping refers to the process of accumulating, organizing, storing, and accessing the financial information base of an company (on a daily basis). 
 •  Accounting
  The term accounting is much broader. It might involve the designing of the bookkeeping system,
  and analysing and verifying the recorded information. Accountants give the orders and bookkeepers follow them. 

Je zult zien dat in de diverse woordenboeken er verschillende vertalingen van de woorden ‘accountant’ en ‘bookkeeper’  worden gegeven.

Voor de duidelijkheid:
De Engelse term  voor ‘Accountant’ = ‘Auditor’ en komt van het woord ‘auditing’.
De Nederlandse titel ‘accountant’  is een beschermde titel/beroep.

De Engelse term ‘Accountant’ wordt vaak gebruikt voor ‘boekhouder en/of controller’.
‘Boekhouder’ is in Nederland geen beschermde titel, iedereen mag zich boekhouder noemen.

Kijk voor meer informatie op deze site.

Naast Business English moet je als professional in een internationaal bedrijf ook kennis van financieel Engels hebben.
Heb je een andere functie of een van jouw collega’s bekijk dan ook de woordenlijsten om je zakelijk Engels te verbeteren

De competenties die een boekhouder moet hebben:

Betrouwbaarheid: Reliability

Voorzichtigheid: Prudence

Accuraat:  Accurate

Integer: Integrity

Eerlijk: Honest

Aandacht voor detail: Attention to detail

Analyserend vermogen: Analysing skills

Communicatief: Communication skills

Kritisch denken: critical thinking

Klantgericht: customer oriented

En je moet als boekhouder natuurlijk ook om kunnen gaan met stress.
Vaak moeten cijfers op een laatste moment, net voor een presentatie aangeleverd worden. Denk ook aan de eindejaarsafsluiting.

Financiële Engelse termen, de basis

Laten we beginnen met waar het allemaal om draait.
Engelse financiële termen die met geld en budget te maken hebben.

 • Money:

Borrow money (from a bank)

Lend money (to a friend)

Lose money (because of a bad decision)

Make money (earn money)

Owe money (you’re in debt)

Spend money (on a holiday)

Waste money (on something useless)

 • Budget:

How much money is in the budget?

How much money is left in the budget?

We went over budget

The project is on budget.

This came in under budget.

We have to keep to the budget.

We have to stick to the budget.

10% of the budget goes on marketing.

We don’t have the budget for next year yet.

Engelse boekhoudtermen, opbrengsten en kosten

Revenue:

Money that is made from sales (product or service)

Gross profit:

The profit before cost are taken of.

Operation profit (or loss):

Profit after genera costs (rent, staff, marketing).

Net profit after tax:

Profit after taxes and all cost are deducted.

Retained profit:

The amount that is left (to invest again).

Cost of product:

Direct cost involved in delivering a product or service.

Operating cost:

General cost like rent, insurance, salaries etc.

Tax, depreciation etc.:

Tax: taxes paid to the Revenue commissioner.

Depreciation: loss in value of equipment, machinery, etc.

Dividends:

Money paid to the shareholders of the company.

Alternatieven voor enkele termen

Spending: expenditure

Revenue: sales, income, turnover

Cost: expenses

Operating costs: overhead, indirect/direct cost

Profit: earnings, money that has been made after cost are taken off

Engelse boekhoudterminologie

 • Assets:  alle middelen die een bedrijf bezit/activa
  The company’s assets were easy to calculate, but it was difficult to quantify the value of the company’s goodwill.
 • Bonds: obligaties
  You are lending the company money when you buy a bond. It is a loan to the company and has to be paid back. This is determined by the conditions.
 • Balance Sheet: de balans
  We studied the balance sheet carefully to see if the assets exceeded the liabilities and shareholders’ equity.
 • Debit: de debetzijde van de balans
  He recorded the purchase of the new telephones as a debit entry.
 • Credit: de creditzijde van de balans
  He saw that the total debits didn’t equal the total credits, so she had to check each entry again.
 • Profit: winst
  In order to decide if the company was worth investing in, they wanted to look at the profit it had been making over the last 3 years.
 • Revenue: omzet
  That company has experienced a decrease in revenue due to the financial crisis that we had.
 • Stocks: aandelen
  When you possess stock, you ‘own’ a small bit of the company.  The value of the shares are determined on the stock market. A share can go up or down.
 • Accounts Payable: rekeningen van te betalen posten (crediteuren)
  All of the accounts payable need to be cleared before we can invest in new computers again.
 • Liability: aansprakelijkheid
  A financial term for ‘a debt’. It’s everything that must be paid for. You are liable to pay them and that is why they are called ‘liabilities’.
 • Cash flow: kasstroom
  The movement of cash in and out of the business on a day-to-day basis. It is determined by direct trading or (in)direct effects. Think of capital expenditure, dividend payments and tax for example.
 • Goodwill
  Goodwill shows the value of a firm’s reputation. It shows the firm’s reputation and status in the market. The value is difficult to calculate. It is an intangible asset in accounting.
 • Working capital: werkkapitaal
  Working capital is a measure of both a company’s efficiency and its short-term financial health. The working capital ratio (current assets against current liabilities) indicates whether a company has enough short-term assets to cover its short-term debt.
 • Accounts Receivable:  te ontvangen posten (debiteuren)
  You can calculate the accounts receivable by adding up all the invoices the company generated over the last month.
 • Financial Statements: documenten die de financiële situatie aangeven (de balans)
  The accountants were all busy working on the financial statements at the end of the year.
 • Creative Accounting: creatief boekhouden
  As soon as the potential investor realized they had done some creative accounting, they decided to draw back.

Engelse boekhoudtermen: BTW

 • Value Added Tax (VAT): Belasting Toegevoegde waarde (BTW)
  The accountant had to calculate the Value Added Tax in order to issue the invoice
 •  VAT Return/declaration:BTW Aangifte
  Make sure to hand in your VAT return on time
 • VAT Number: BTW nummer
  Do not forget to state your VAT number on all documentation
 • VAT adjustment: BTW aanpassing
  Next year there will be a VAT adjustment
 • File your VAT declaration on time: dien uw BTW aangifte op tijd in
  You risk getting a fine if you do not hand in your VAT declaration on time

Engelse boekhoudtermen: kosten, balans en vermogen

Kosten / Costs  

Vaste kostenFixed cost 
Variabele kostenVariable cost 
Kapitaliseren van kostenCapitalising of Expenses 
KostendragerCost carrier 
KostenplaatsCost center 
KostensoortCost categories 
Periode toerekeningPeriod recognition = Accrual accounting 
 

 

Balans

 

 

Balance sheet

 
ActivaAssets 
Vaste ActivaFixed Assets 
Immateriële ActivaIntangible Assets 
Vlottende ActivaCurrent Assets 
DebiteurenDebtors 
PassivaLiabilities and Equity 
 

 

Aandelen

  
Gewone aandelen  Common shares 
Preferente aandelenPreferred stock 
ReservesProvisions 
 

 

(Eigen) vermogen

 

 

Equity, share capital & reserves

 
Kort vreemd vermogenCurrent liabilities 
CrediteurenCreditors 
WerkkapitaalWorking capital 
   
Winstgevendheid ratio’sProfitability ratio’s 
MargeMargin 
WinstProfit 
Operationele Winst / Omzet.Operational Profit / Revenue. 
Solvabiliteit ratio’sSolvability ratio’s 
Verhouding Vreemd vermogen/Eigen vermogenDebt to Equity ratio 
Winst per aandeelEarnings per share (EPS) 
Netto winstNet profit 
   
Liquiditeit ratio’sLiquidity ratio’s 
Omloopsnelheid voorraadInventory turnover 
Omloopsnelheid kapitaalAsset turnover 
Totaal activaAssets / Revenues 
       

Rapportages/Reports/Statements

Jaarverslag:  Annual report
Vennootschappelijke jaarrekening:  Company Financial Statements
Resultaten per bedrijfsonderdeel: Results of Operations by Business Unit
Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten: Operating and Financial review
Kasstroomoverzicht:  Cash flow statement
Accountantsverklaring: Auditor’s Report
Geconsolideerde balans:  Consolidated Balance Sheet
Gefactureerd op basis van nacalculatie: Invoiced on the basis of subsequent calculation/actual costs

financiel-engels-termen-plaatje

Engelse boekhoudtermen op jouw internationale salarisstrook

DUTCH  – ENGLISH

Salaris Periode = Period of pay

Personeelsnummer = Employee number

BSN = Dutch social security number

Geboortedatum =  Date of birth

Afdeling/Functieomschrijving = Job role

Datum in dienst  = Date you started your employment

(Bruto) salaris/uurloon = Gross salary (before tax)

Netto bedrag = Net salary

Minimumloon = Minimum wage

Sociale verzekeringen = Social security contributions

Reiskostenvergoeding + Travel cost / Transport reimbursement cost

Je moet dus af en toe zakelijk maar wel direct communiceren en je mening geven in het Engels. We hebben meer dan honderd Engelse voorbeeldzinnen voor gesprekstechnieken.

Engelse Boekhouduitdrukkingen

Wil je helemaal goed voor de dag komen leer dan ook een aantal Engelse uitdrukkingen die met geld te maken hebben. Vooral als je met een native speaker communiceert maakt dat indruk.

Put your money where your mouth is
Wij zouden zeggen: ‘geen woorden maar daden’. Niet alleen praten maar ook actie ondernemen.
‘I heard enough John, put your money where your mouth is’.

On the money
Heel precies, accuraat en correct iets weergeven.
‘I think his judgement of the situation is right on the money’.

Money talks
Als je geld hebt staat (bijna) alles tot je beschikking. Het wordt ook wel gebruikt als men het over omkoping heeft.
‘They told me it would take 6 months to complete. We paid them some extra and you see … money talks, we will get it next month’.

Get your money’s worth
Als iets heel voordelig is en/of van goede kwaliteit. Als iets het geld waard is.
‘This jacket lasted for five years. I really got my money’s worth’.

Penny Pincher
Dit is iemand die heel goed oplet wat hij/zij uitgeeft, op het gierige af.
‘Don’t expect a big present for your birthday, she is a penny pincher’.

Money to burn
Geld uitgeven als water.
‘He must have won the lottery because he seems to have money to burn’.

Pour money down the drain.
Geld uitgeven aan waardeloze of overbodige dingen.
‘Buying all those gadgets is like pouring money down the drain’.

Be worth its weight in gold
Als iets van grote waarde voor je is.
‘This advice was worth its weight in gold’.

Money doesn’t grow on trees
Wordt gebruikt als je wilt zeggen dat geld niet ongelimiteerd beschikbaar is.
‘I can’t buy this bike for you after you just getting a new watch. Money doesn’t grow on trees, you know!

Foot the bill
Je gebruikt dit om aan te geven dat jij de rekening betaalt.
‘ Choose whatever you like and enjoy your dinner I’ll foot the bill’.

Engelse boekhoudtermen in pdf


Op deze site kun je een pdf downloaden met een samenvatting van Engelse financiële termen.

Wat je ook kunt raadplegen is Google translate maar niet voordat je dit artikel hebt gelezen.

Wil je nog meer Engelse boekhoudtermen?

Professionele-Engelse-Emails-brieven-schrijven

Misschien vinden anderen dit artikel ook interessant om te lezen, hieronder kun het delen. Bedankt.

2 thoughts on “Boekhouden in het Engels, 50 Engelse boekhoudtermen!

 1. Bedankt voor het delen van dit handige artikel over boekhoudtermen. Wij gaan in de toekomst zaken doen in het buitenland en willen ons goed voorbereiden op vaktermen en regels die gelden in andere landen. Ik ga dit ook even doorsturen naar mijn collega!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.