Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 51 beoordelingen bij Google

Vaak gebruikte Engelse woorden, verkeerd toegepast

Vaak gebruikte Engelse woorden, verkeerd toegepast

Tags: , , ,


De meest gemaakte taalfouten in het Engels

Taalfouten in het Engels. Tijdens onze trainingen komen we vaak dezelfde meest gemaakte taalfouten in het Engels tegen. Woorden die verkeerd worden toegepast. Als we ze dan uitleggen zijn er vaak ‘oh ja’ momenten.

Men weet wel hoe het ongeveer zit maar niet precies. Daarom hebben we ze hier op een rijtje voor je gezet.

Taalfouten in het Engels, woorden die verkeerd worden toegepast

To, Two or Too?

Two: het getal twee

There are two books on the table

To: als voorzetsel.

We are going to the cinema.

Too:  als in, ook of te (veel)

Is it too early to go home?  It is too difficult for you?

See, Look or Watch?

See: is een niet actief woord. Je ogen zijn open en je ziet iets. Dat kan zonder reden zijn. Zodra we onze ogen open doen ‘zien’ we iets.

I can see a cloud in the sky. Did you see John? He was waving at you.

Look (at)

Look is een actief woord. Je levert een inspanning ook al kan die kort zijn. Je concentreert  je op iets.

Look! It is raining. Look at this painting. Isn’t it beautiful?

Watch

Watch is een actief woord. Je levert een inspanning voor een langere tijd.

I like watching football on TV.

Either or neither

Either: dit betekent ‘een van beide (n)’. Hierbij gaat het om twee personen, twee dingen of twee dieren.

I don’t mind who does it. Either of you can sign the contract. You can choose either the big dog or the small dog.

Neither

Neither: dit betekent ‘geen van beide (n) Hierbij gaat het om  twee personen, twee dingen of twee dieren. Neither John or Mary wanted to go shopping. Neither the first one or the second one was good enough for Peter.

Taalfouten in het Engels. Op deze site vind je een uitgebreid overzicht van Engelse woorden die regelmatig worden verward

Lees ook de tientallen fouten die in zakelijk Engels worden gemaakt (met de juiste zinnen)

Ken je de verschillen tussen formeel en informeel communiceren in het Engels? Lees over Modal verbs.

We hebben op deze pagina meer dan 150 moeilijke Engelse woorden met de Nederlandse uitleg.

Than and then

Than

Je gebruikt than als je een vergelijking maakt: beter dan, groter dan, etc.

John is taller than Mike. This book is better than his last novel. This is a newer version than that one.

Then

Als than niet van toepassing is dan gebruik je verder altijd then.

I went to the shop and then I went home.


Whose, who’s

Whose

Het bezittelijke naamwoord. (van wie is het?)

Do you know whose book this is? Everybody whose name starts with a B.

who’s

Wordt gebruikt als samentrekking van de woorden: who is en who has.

John is the one who’s going to be held responsible. Who’s coming to the meeting today?
Who’s been to Paris?

Some or any

Some

Dit wordt gebruikt in zinnen met een bevestiging.

I want some sweets as well. There are some books left to be sold.

Any

Dit gebruik je in vragen en ontkenningen.

Have you got any idea where my keys are? I never had any questions like that.

This/that/these/those

This

Je gebruikt this in het enkelvoud en als het dichtbij je is.

This picture. This phone. This pen.

That

Je gebruikt that als het enkelvoud is en verder van je vandaan.

That building is very tall. That car is really speeding.

These

These gebruik je in het meervoud en als het dichtbij je is.

These flowers are beautiful. These kittens are so small.

Those

Those gebruik je in het meervoud als het verder van je vandaan is.
What are those people talking about? Those apples over there look nice.

Taalfouten in het Engels die snel zijn gemaakt

Between and among

Between

Als je ‘between’ gebruikt heb je verschillende dingen /objecten / mensen benoemt.
We’ll have to make a choice between Andy and Richard. Who is most suitable for the job?

Between them they have  25,-  

Among

Je gebruikt ‘among’ als je dingen wilt benoemen in een groep.
Among us is a very special person.

Among the demonstrators where many very many women.

Bring and take

Beiden hebben te maken met objecten/dingen die je draagt/vervoert.

Het verschil zit hem in ‘ bring’ = objecten/dingen naar je toe halen en ‘ take’ = van je weg vervoeren  naar een ander punt.
Je vraagt mensen dus iets naar je te brengen (bring) en je vraagt mensen ‘ to take’ iets naar iemand of een andere locatie.

Can you bring a book to John’s house?

I’ll take my umbrella, it looks like rain.

May and might

Deze worden vaak door elkaar gebruikt maar hebben een andere betekenis.
‘May’ betekent dat er een ‘mogelijkheid’ is voor iets.
‘Might’ betekent dat er meer zekerheid is.

May

You may bring a partner to our event.

He may have been …

We may be invited but I’m not sure. I think she may win the game.

Might

I might watch another episode.

She might tell us what happened if we ask her.

It might rain this afternoon.

You might get a parking fine if you park in the wrong space.

Taalfouten in het Engels: Since and Because

‘Since’ is niet hetzelfde als ‘because’ en de twee kunnen niet door elkaar worden gebruikt.
‘Since’ verwijst naar tijd en ‘because’ verwijst naar oorzakelijk verband. (geeft de reden voor iets aan)

Since

Since getting this job I’ve been working long hours because of a heavy workload.

We’ve watched The Lion King six times since last May. (time)

Because

She spoke quietly because she didn’t want John to hear.

They asked him to speak at the event because he was a good presenter.

Amount and number

‘Number’ wordt gebruikt voor telbare zelfstandige naamwoorden. Je kunt bijvoorbeeld het aantal stoelen in een kamer tellen, tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn, hoeveel appels er in de zak zitten.
Het woord ‘amount’ wordt gebruikt om de grootte of de hoeveelheid van niet-tellende zelfstandige naamwoorden aan te geven. Bijvoorbeeld de hoeveelheid water in een glas of de hoeveelheid lucht in een ballon.

Number

A greater number of people are eating organic food. John counted the number of sweets in the bag.

Amount

The amount of rain that fell caused flooding.

There is an amount of sand under your shoes.


Who and whom

Ook deze twee woorden zorgen voor veel verwarring. We leggen je het verschil uit.

‘Who’refereert aan het onderwerp in de zin
‘Whom’ refereert  aan het meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp.
(Na voorzetsels is het ook ‘whom’).

Who

Who was there?

Who do you think did it?

Who is responsible?

Whom

Whom did you see?

To whom were you talking on the phone?

Whom shall I invite?

However

However, the cake was delicious.

Dit is er een die ook veel native speakers fout toepassen.
Het wordt vaak ten onrechte gebruikt om twee onafhankelijke bijzinnen te verbinden, met aan weerszijden een komma.
‘I was going to bring cake to the party, however, my boyfriend ate it.’

Je kunt ‘however’ gebruiken om een bijzin in te leiden of aan het eind ervan te gebruiken, maar nooit om twee bijzinnen aan elkaar te koppelen.

Als je het woord ‘however’ wilt gebruiken, denk er dan aan dat er een punt of een puntkomma voor of achter kan staan, maar dat komma’s er alleen achter mogen staan. De enige situatie waarin je zowel voor als na het woord ‘however’ een komma kunt plaatsen, is wanneer het gebruikt wordt om nadruk te leggen aan het begin van een zin (zoals in het derde voorbeeld hieronder).

I like chocolate. However, I prefer cake.

I like chocolate; however, cake is better.

I like chocolate. Cake, however, is better.

I like chocolate. Cake is better, however.

Taalfouten in het Engels: Compliment and complement

Compliment

Een ‘compliment’ is hetzelfde als in het Nederlands.
I compliment you on your promotion.

Complement

Je gebruikt dit als je een toevoeging/verbetering wilt aangeven.
These red shoes complement your red dress.

This new kitchen will complement the rest of the house.

Continuously and continually

Deze woorden komen in de basis van het woord ‘ continue’, maar betekenen verschillende dingen.

Continuously

Je gebruikt dit als je wilt aangeven dat  iets ‘ geen einde’ kent.

We continuously work on the improvement of our customer service.

Our company invest continuously in the training of staff.

Continually

Dit wordt gebruikt als er een start is en een einde.
I plan to have continual meetings with our manager to make sure the project evolves well.

They continually seemed to have disagreements but they get on a lot better now.

Discreet and discrete

Discreet

Dit betekent, voorzichtig/bewust/met beleid.

We made discreet inquiries to determine whether the company was trustworthy.
 

Discrete
Je gebruikt dit als je iets wilt benadrukken/apart wilt benoemen/individueel.

We analyzed data from a number of discrete markets to see their sales over a period of 2 years.

Taalfouten in het Engels, maak jij deze ook?

Everyday and every day

Everyday

Iets wat je normaal doet of wat een gewoonte is.

I wear my everyday shoes. (the shoes I normally wear/often wear).

Every day

Dit betekent ‘iedere dag’.
I have an egg for breakfast every day.

Along and a long

Along

Je gebruikt dit als je je constant in een bepaalde richting beweegt.
I walked along the river for an hour.

A long

Als iets lang duurt/veel tijd kost.
I stood a long time in a long line to get my concert ticket.

Farther and further

Twee woorden die vaak verwarring veroorzaken

Als de afstand meetbaar is, of als er zo naar verwezen wordt, gebruik dan ‘farther’.

Farther

We had to walk farther than Google  maps indicated. Amsterdam is farther from London than Brussels.

Further
Als we het hebben over een denkbeeldige afstand. Als de afstand of het onderwerp onmeetbaar is, gebruik dan ‘further’.

We need to discuss this this problem further.

Nothing could be further from the truth.

Taalfouten in het Engels, voorkom ze!

If and when

If

Als je (nog) niet zeker weet of iets gaat gebeuren.
If it rains I won’t go out.

If the sales drop, we could be in a difficult position.

When

Gebruik dit als je wilt aangeven dat iets ‘vast’ staat/gaat gebeuren.
When I get my new job, I’ll be earning more money.

I’ll let you know if I passed when I get the phone call from the exam office.


Insure and ensure

Insure

We gebruiken ‘insure’ als we het hebben over verzekeringen.
I insure my car at the same company every year.

Ensure

Er zeker van zijn/overtuigd van zijn.
I ensure you that your order will be delivered in time.

Taalfouten in het Engels: Number and amount

Number

Dit gebruik je als je het kunt refereren naar een bepaald aantal.
The number of people that use Netflix increased last month.

Amount

Dit wordt gebruikt als je het aantal/hoeveelheid, niet kunt tellen.
The amount of alcohol that was consumed during the party, was not normal.

Peak and peek

Peak

Hierbij gaat het om the hoogste punt.
Many people try to climb and reach the peak of this enormous mountain.

Peek

Ergens snel naar kijken/een eerste indruk krijgen.
Before we launched our new product various people had een peek at it.

Stationary and stationery

Stationary

Als iets niet beweegt/gelijk blijft.
I think that this is here to stay, it seems stationary.

Stationery

Dit zijn de dingen die je op kantoor/school gebruikt. Schrijfpapier, pen, mappen, enveloppen, markeer stiften enz.
I get my business stationery always from the same supplier.

It’s and its

It’s

Dit is een samenvoeging van ‘ it is’ .
It’s very nice weather today.

It’s a great time to launch a new product.

Its

Dit gebruiken we als we een eigenschap aanduiden/een bezit.
Its plan was well thought out.

Its coat was a very nice mix of colours.

Let ook op deze taalfouten in het Engels

Much and many

Much

Much gebruik je als iets niet telbaar is.

How much money do you have? Did you buy much food?

How much meat would you like? How much water is in the glass?

Many

Je gebruikt many als je het wel kan tellen.

How many coins are in your purse?

How many cows does the farmer have?

How many children are in your class?

Taalfouten in het Engels: Little, few and less

Little

Little wordt gebruikt als je iets niet kunt tellen . (iets maar niet veel)

There is very little wine in the glass. I have very little money (I don’t have much money).

I have little time.

Few

Few wordt gebruikt als je iets wel kunt tellen.
I have to make a few phone calls. I am going away for a few days.

Less

Dit gebruik je als je iets niet kunt tellen.
Can we meet tomorrow, I have less time today.

There is less in the bottle than yesterday.

Deel het artikel met anderen hieronder. Bedankt!

2 thoughts on “Vaak gebruikte Engelse woorden, verkeerd toegepast

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.