Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 51 beoordelingen bij Google

Engels voor de ondernemingsraad, 80 handige woorden

Engels voor de ondernemingsraad, 80 handige woorden

Tags: , , , , ,

Woordenlijst-Engels-voor-de-internationale-OR

Engels voor de internationale ondernemingsraad

Engels voor de Ondernemingsraad. Lid van een internationale ondernemingsraad? 80 handige woorden om in een volgend overleg te gebruiken

Lid zijn van een ondernemingsraad is een hele uitdaging. Wanneer je dan ook nog eens in een internationaal bedrijf werkt dan is de uitdaging nog groter.

We hebben al verschillende keren met ons bedrijf ondernemingsraden getraind. We zien dat het altijd extra inspanning vergt om goed over te brengen wat je wil.


In een internationale Ondernemingsraad is de voertaal meestal Engels. Vooral als je belangrijke standpunten wil verdedigen is het zaak dat jij je goed kan uitdrukken.
Daarom hebben we 80 voorbeeldzinnen om je verder te helpen.

In het Engels spreken en jouw standpunt overbrengen

Je ziet dan dat medewerkers  vaak moeite hebben met de combinatie van én goed Engels spreken én je punt goed en duidelijk overbrengen.

Een goed zakelijk gesprek voeren in het Engels over een bepaald onderwerp is al een hele uitdaging. Als je dit moet doen in een voor jou 2e taal dan moet jij je eigenlijk concentreren op 2 dingen tegelijk.

Hoe formuleer ik het goed en hoe kies ik de juiste woorden om duidelijk over te brengen wat ik bedoel.

Bekijk hier de informatie over onze dag training voor de ondernemingsraad die internationaal werkt.

Een lijst van Engelse ‘ondernemingsraad’ woorden: The works council

A-O

 • achterbanberaad                    consultation (of the Works Council) with employees (in the enterprise)
 • afzonderlijke ondernemingsraad                                                                            separate Works Council
 • algemene maatregel van bestuur                                                                                        Order in Council
 • ambtelijk secretaris                                                                                                  administrative secretary
 • Arbeidsinspectie                                                                                            Health and Safety Inspectorate
 • Arbeidsomstandighedenbesluit                                                                        Working Conditions Decree
 • Arbeidstijdenwet                                                                                                                Working Hours Act
 • arbeidsvoorwaarden                                                                                     employment/labour conditions
 • bedrijfstak                                                                                                                                 industrial sector
 • besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid                                private limited company
 • bestuur                                                                                                                          Board of Management
 • bestuurder van de onderneming                                                                         director of the enterprise
 • Burgerlijk Wetboek                                                                                                                 Dutch Civil Code
 • centrale ondernemingsraad                                                                                       Central Works Council
 • collectieve arbeidsovereenkomst                                                                      collective labour agreement
 • Commissie gelijke behandeling                                                                    Equal Treatment Commission
 • Council mandatory                                                            instemmingsrecht right to endorse (decisions)
 • deskundigen                                                                                                                                              experts
 • enquête-/informatierecht                                                                                  right to institute an inquiry
 • evenredige vertegenwoordiging                                                                      proportional representation
 • gemeenschappelijke ondernemingsraad                                                                    Joint Works Council
 • geschillencommissie                                                                                                  Arbitration Committee
 • instellingsbesluit (voor commissie)                                                       resolution to set up a committ
 • jaarrekening                                                                                                                           annual accounts
 • kantonrechter                                                                                                             subdistrict court judge
 • kiesdeler                                                                                                                                                    quota
 • kiesgroep                                                                                                                                  electoral group
 • lijsttrekker                                                                                      candidate at the top of a candidate list
 • medezeggenschaporgaan                                                                             employee participation body
 • modelbesluit                                                                                                                        model resolution
 • modelreglement                                                                                                   model rules of procedure
 • naamloze vennootschap                                                                                        public limited company
 • natuurlijke persoon                                                                                     natural person, the individual
 • niet-rechtspersoonlijkheid bezittende                                       partnership without legal personality

Van alles over zakelijke gesprekken voeren in het Engels, vragen stellen, antwoorden geven enz.

Engelse woorden voor de Ondernemingsraad: van O-Z

 • onderdeelcommissie                                                                                                  divisional committee
 • ondernemersorganisatie                                                                                      employers’ organisation
 • Ondernemingskamer                                     Enterprise Section (of the Amsterdam Court of Appeal)
 • ondernemingsovereenkomst                                                                                          works agreement
 • ontslagvergunning                                                                                                              dismissal permit
 • overlegvergadering                                                                                                    consultation meeting
 • pensioenverzekering                                                                                       pension insurance (scheme)
 • personeelsvergadering                                                                                         meeting with employees
 • personeelsvertegenwoordiging                                                                employee representative body
 • product- en bedrijfschappen                                                              commodity and industrial boards
 • publiekrechtelijk orgaan                                                                                           body under public law
 • raad van commissarissen (leden van)                                                  Supervisory Board (members of)
 • rechtspersoon                                                                                                                                legal entity
 • rechtsvorm                                                                                                                                       legal form
 • reglement werkwijze                                                                                                       rules of procedure
 • Sociaal Economische Raad (SER)                          Social and Economic Council of the Netherlands
 • spaarregeling                                                                                                                          savings scheme
 • structuurregeling                                                                                                                 structure regime
 • Uitvoeringsinsituut werknemersverzekeringen           Employed Persons Insurance Administration
 • uitzendovereenkomst    contract between the temporary employment agency and the temporary worker
 • vakbond                                                                                                                                         trade union
 • vaste commissie                                                                                                            standing committee
 • vennootschap                                                                                                                                   company
 • vereniging van werknemers                                                                                  employees’ association
 • verordening, bij                                                                                                                               by decree
 • vervallen                                                                                                                             no longer in force
 • voorbeeldreglement                                                                                          model Rules of Procedure
 • voorbereidingscommissie                                                                                     preparatory committee
 • voorkeurstem                                                                                                                       preference vote
 • werkgeversorganisatie                                                                                          employers’ organisation
 • Werkloosheidswet                                                                                                         Unemployment Act
 • Wet arbeid en zorg                                                                                            Employment and Care Act
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA)                                Disablement Benefits Act
 • Wet op de bedrijfsorganisatie                                           Organisation of Business and Industry Act
 • Wet bescherming persoonsgegevens                                                        Personal Data Protection Act
 • Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)                             European Works Councils Act
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen                                         Equal Opportunities Act
 • Wet melding collectief ontslag (WMCO)                               Notification of Collective Dismissal Act
 • Wet Milieubeheer                                                                                  Environmental Management Act
 • Wet op de ondernemingsraden (WOR)                                                                    Works Councils Act
 • Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten                       Disabled Workers (Reintegration) Act
 • Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden                                      Employment of Minorities
 • Winstdelingsregeling                                                                                               profit-sharing scheme
 • zetelverdeling                                                                                                                   allocation of seats
 • Ziektewet                                                                                                                     Sickness Benefits Act
 • zittingsperiode                                                                                                                         term of office

Hieronder kun je het artikel delen met andere OR leden, bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Onze taalcursussen geven wij meestal in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk onze klantlocaties.

google-map-logo
STEL UW VRAAG
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blog berichten

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.