25 Engelse woorden met Nederlandse afkomst

Engelse-woorden-met-Nederlandse-afkomst

Engelse woorden die uit het Nederlands afstammen

 

Wist je dat de Engelse- en Nederlandse taal  veel met elkaar overeenkomen?

De relatie tussen ‘Britain’ and ‘the Netherlands’ is er al sinds de 17e eeuw.
Hoewel, relatie….het ging toen om conflicten die op zee werden uitgevochten maar toch…

 

Hoe komen Nederlandse woorden in de Engelse taal?

 

* Volgens de Oxford English Dictionary, komen we op ongeveer 1500 Nederlandse leenwoorden. Een deel daarvan wordt nog maar beperkt gebruikt.

In 1939 heeft J. Bense een boek gepubliceerd waarin hij 5000 woorden beschrijft!

In de periode voor 1800 was de invloed van de Nederlandse invloed op het Engels het grootst. De eerste woorden zien we al in de twaalfde eeuw. Waarbij het slechts om enkele woorden gaat. Toch zijn het woorden die nog dagelijks woorden gebruikt zoals:  dijk, polder en inpolderen.

Maar zoals gezegd zijn de meeste Nederlandse in het Engels opgenomen in de zestiende en zeventiende eeuw.
Zo zijn er woorden ontstaan in de oorlog:  be- leaguer /‘belegeren’,  furlough /verlof ), hireling /huurling, knapsack  /knapzak, lifeguard /lijf- garde, onslaught/‘aanslag, plunder /plunderen, undermine /ondermijnen’) en uproar /oproer.

Ook de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw heeft veel sporen in de Engelse taal nagelaten.
Woorden zoals: easel /ezel, etch /etsen, foreground /voorgrond, landscape /landschap, masterpiece /meesterstuk , still life /stil- leven.

* bron:  Nicoline van der Sijs       Etymologic­a

 

We kennen in het Engels ook gezegden die met de Nederlanders te maken hebben.
‘Double Dutch’, ‘a Duth barn’, ‘Dutch courage’ en vele meer. 
Dit zijn de bekendste.

 

Maar niet alleen in Engeland vinden we Nederlndse leenwoorden. De Nederlanders waren een van de eerste uit Europa, die zich vestigde in Amerika.
Denk maar aan; Brooklyn (Breukelen), Harlem (Haarlem) en nog vele andere plaatsnamen.
Zo zijn er 4.6 miljoen Amerikanen van Nederlandse afkomst.

 

 25 Engelse woorden  die uit het Nederlands afstammen:

 

 • Boss
  Oorspronkelijk ontstaan vanuit Amerika bij het begin van de 19e eeuw. Nederlanders hadden het daar over de ‘baas’. Daarna gebruikt in Engeland waar het werd gezien als ‘slang’ gebruikt door werklui. Vooral in de haven werd veel  Nederlands en Engels gemixt.
 • Landscape
  Dit komt van het Nederlandse woord ‘landschap’.
 • Pump
  Dit is de ‘vertaling’ voor het woord ‘pomp’.
 • Roster
  Hier zie je het Nederlandse woord ‘rooster’ in. Ook wel ‘schedule’ of ‘timetable ’genoemd.
 • Snooping
  Nu betekent dit in het Engels, ‘bespioneren’. Oorspronkelijk betekende dit woord: het stelen van snoep en het dan stiekem ergens  ‘opsnoepen’.
 • Yacht
  Vele woorden komen uit de tijd dat Nederland een zeevarende natie was. Zo ook het woord ‘Yacht’, wat komt van het Nederlandse woord ‘jaghte’, een niet zo groot schip. ‘Jaghte’ kwam weer van  ‘Jaghtschipp’ een snel piratenschip.
 • Keelhauling
  Ook weer uit de scheepvaart, ‘kielhalen’. Een bezigheid die door de Nederlanders vaak werd toegepast. Het onder het schip doorhalen van tegenstanders.
 • Cross
  Weer vanuit de 17e eeuw, het Nederlandse woord ‘kruisen’. Hiermee werd de korte afstand tussen Nederland en Engeland bedoeld. Een variant daarop is het Engelse woord ‘cruise’; het ‘kruisen‘ van het water.
 • Skipper
  Van het Nederlandse woord ‘scipper’(nu schipper)
 • Cookie
  Van het Nederlandse ‘koekje’. Vooral de Amerikanen gebruiken dit. Voor het eerst gebruikt in 1750 in Schotland. De Britten hebben het over een ‘biscuit’, wat weer van het Nederlandse woord ‘beschuit’ afkomt.
 • Vacation
  Wordt in America gebruikt en het komt van het Nederlandse woord ‘vakantie’. De Britten zeggen meestal ‘holiday’.
 • Frolic
  Betekent: ‘happy’ of ‘cheerful’ en komt van het Nederlandse woord ‘vrolijk’.
 • Spook
  Alhoewel anders uitgesproken in het Engels (fonetisch: spoek) betekent het in beide talen ‘spook’. Een geest of schrikaanjagend gestalte.

 

Niet alles komt uit de scheepvaart:

 

 • Coleslaw
  De Engelse versie van het Nederlandse woord ‘koolsla’. Een salade van ‘cabbage’; kool.
 • Rucksack
  Van het woord ‘rugzak’. Een ‘zak’ die je op je rug draagt. Je rug is in het Engels ‘back’ en daar komt de variatie ‘backpack’ vandaan.
 • Waffle
  In het Nederlands anders gespeld maar hiermee wordt de ‘wafel ’bedoeld.
 • Wagon
  Vanuit het Nederlandse  ‘wagen’.  Later vooral gebruikt om de ‘wagon’ van een trein mee aan te duiden. (Amerikaans Engels). In British English is het ‘carriage’.
 • Onslaught
  Vanuit de vroegere veldslagen.  Oorspronkelijk een militaire term en refererend aan het woord ‘aanslag’.
 • Brandy
  Komt weer vanuit de 17e eeuw en is de ‘vertaling’ van het woord ‘brandewijn’. De ‘brandewijn’ had een laag alcohol percentage en om dit op de krikken werd de brandewijn verhit over een vuur.
 • Booze
  Van het Oud Nederlandse woord ‘busen’. Het werd gebruikt als iemand te veel had gedronken.
 • Dike
  Van het woord ‘dijk’: een weggevertje.
 • Luck
  Oorspronkelijk van het oud Nederlandse woord ‘luc’, een verkorte versie van ‘gheluc’.
 • Decoy
  Van het Nederlandse  woord ‘de kooi’. De kooi werd gebruikt langs een lijn met netten om wild         aan te trekken en om te leiden naar de kooi. Decoy staat voor lokken, afleiden, aantrekken.
 • Geek
  Van het woord ‘geck’, (gek). ‘Fool’ in het Engels.
 • Santa Claus
  De Amerikaanse naam voor de Kerstman maar oorspronkelijk vertaald vanuit het Nederlandse ‘Sinterklaas’. (Amerikaans Engels). In British English is het vooral ‘Father Christmas’.

 

Natuurlijk is deze lijst nog verder aan te vullen.

 

Misschien is het daarom dat Nederlanders zo’n affiniteit met het Engels hebben. Misschien is het ook daarom dat er  vaak Nederlands en Engels worden gemixt. Zo is het Dunglish ontstaan. Hier lees je de geschiedenis van het Dunglish

 

Zo zijn er ook nog  Nederlandse woorden die volledig in het Engels zijn geaccepteerd en ook zo worden gebruikt. Wat dacht je van ‘apartheid’ en ‘the polder model’.
Lees ook: 72 Engelse woorden die je iedere dag wel een keer hoort.

Ook leuk om te weten: voor een Engelsman schijnt de makkelijkste taal om te leren het ‘Fries’ te zijn.

Ook in het Engels, net als in het Nederlands,  verschijnen regelmatig nieuwe woorden.
Woorden die bijvoorbeeld vooral onder invloed van social media, door iedereen geaccepteerd worden.
 Op deze pagina vind je een overzicht van nieuwe woorden in het Engels.

 

Hartstikke mooi als je dit artikel wilt delen met anderen, dat kan hieronder. Bedankt.